Oferta
2 Vacantes
 

Sant Cugat del Valles Barcelona
A convenir
2 treballadors/es socials amb 2 anys d'experiència en atenció a la gent gran i persones amb dependència en serveis socials bàsics. Valorable exp. en atenció a families amb infants i adolescents. Català c1, us paquet office, correu electrònic i eines videoconferència. Possibilitat teletreball. Valorable carnet de conduir.…Tasques: informar, orientar i assessorar a la ciutadania, especialment gent gran i dependents.Realitzar Diagnòstic social i pla de treball i millora. Mobilització recursos.
 
  Información detallada

La jornada laboral se comunicará en la entrevista
La formación requerida para el puesto es de Diplomado / Grado.
El contrato será de tipo Temporal.
El puesto a desempeñar es de trabajador social.
Se solicita una experiencia mínima de 2 Años.
Necesitamos cubrir 2 puestos de trabajo.
Sobre el salario hablaremos en la entrevista de trabajo.
El trabajo se desarrollará en Sant Cugat del Valles, Barcelona.
Diplomado / Grado
2 Años