TAPERÍA O PINCHO
  Oferta
1 Vacantes
 

Maceda
Ourense
A convenir €
Precísase persoal para traballar en taperia na localidade de Maceda (Ourense).
Servicio de barra, comedor así como axuda en cociña.
Fundamental ganas de traballar e don de xentes para tratar correctamente ca clientela e cos\cas compañeiros\as.
Sería traballo a xornada completa, unha semana de mañáns e outra de tardes.
Día de descanso - MARTES
Interesados/as poden enviar currículum.
Gracias.
Sin estudios
Sin Experiencia