Hotel Lavacolla
  Oferta
1 Vacantes
 

Santiago de Compostela
A Coruña
A convenir €
Selección próxima contratación de camarero/a.
Interesados manden curriculum.
Sin estudios
Sin Experiencia